Angelika Michniak

Angelika Michniak
Junior Associate

aplikantka radcowska

Absolwentka studiów prawniczych oraz administracyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów. Laureatka uczelnianego konkursu z dziedziny postępowania administracyjnego. Uczestniczka cyklu spotkań realizowanych w ramach Akademii Prawa Gospodarczego oraz Akademii Prawa Nowych Technologii. Ukończyła również kurs Introduction to the Patent Cooperation Treaty organizowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.

Pracę magisterską poświęciła problematyce patentów udzielanych na produkty lecznicze,
zestawiając kolejne etapy postępowania patentowego z regułami obowiązującymi w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym.

W kancelarii angażuje się w bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych. Uczestniczy w
projektach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej.
Zajmuje się sporządzaniem umów w obrocie gospodarczym, konstruowaniem regulaminów, a także wspomaga zespół w prowadzeniu postępowań sądowych.

In