Magdalena Dąbrowska

Magdalena Dąbrowska
Junior Associate

aplikantka radcowska

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Pracę magisterską poświęciła tematyce zawierania umów z członkiem zarządu w spółkach handlowych. Aplikantka radcowska przy OIRP w Krakowie.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, a także sprawami z zakresu
prawa korporacyjnego oraz prawa nowych technologii. Wspiera praktykę kancelarii z
zakresu postępowań sądowych.

Autorka artykułu naukowego dotyczącego wykorzystywania kopii cyfrowych utworów w
internecie w monografii „Prawo autorskie w dobie cyfryzacji” (Wydawnictwo Instytutu
Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021, red. nauk. Adrian Niewęgłowski i Mateusz
Derdak).

In