Filip Wolny

Filip Wolny
Junior Associate

Student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obecnie seminarzysta w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Stypendysta Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów oraz laureat i finalista wielu uczelnianych konkursów przedmiotowych. Aktywny uczestnik turniejów negocjacyjnych z sukcesami na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności wspiera zespół w przygotowywaniu projektów umów gospodarczych i pism w sprawach z zakresu postępowania rejestrowego.