jm_ikona

Nowe technologie

Tworzenie modeli prawnych świadczonych usług, opracowywanie regulaminów, negocjowanie umów wdrożeniowych, serwisowych, outsourcingowych, utrzymaniowych oraz umów dot. usług chmurowych.

jm_ikona

Ochrona danych osobowych

Audyty przetwarzania danych osobowych oraz tworzenie dokumentacji i wdrażanie rozwiązań zgodnych z RODO; kompleksowe wsparcie przy utrzymaniu zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi regulacjami.

jm_ikona

Prawo gospodarcze

Obsługa bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w tym sprawy korporacyjne, obsługa emisji akcji i obligacji, planowanie podatkowe, negocjowanie i opiniowanie umów; prawo pracy.

jm_ikona

Startupy

Wsparcie na wszystkich etapach tworzenia i rozwijania startupów, w tym obsługa rund finansowania oraz innych form pozyskiwania kapitału; tworzenie umów inwestycyjnych, umów założycielskich (founders agreement) i programów opcyjnych.

jm_ikona

Prawo nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości, nadzór nad transakcjami, przygotowywanie umów dot. realizacji prac budowlanych i wykonawczych, umów deweloperskich, umów sprzedaży oraz najmu; wsparcie w postępowaniach administracyjnych dot. nieruchomości.

jm_ikona

Prawo autorskie

Audyty praw autorskich, negocjowanie umów na wykonanie utworów oraz umów dot. korzystania z utworów (umowy licencyjne); reprezentacja klientów w sporach dot. naruszeń praw autorskich.

jm_ikona

Branża kreatywna

Bieżąca obsługa agencji marketingowych, reklamowych, brandingowych, interaktywnych, domów mediowych oraz studiów projektowych zajmujących się wzornictwem przemysłowym.

jm_ikona

Nieuczciwa konkurencja

Wsparcie w sporach dot. nieuczciwej konkurencji, w tym m.in. nieuczciwej reklamy, stosowania oznaczeń wprowadzających w błąd, naśladownictwa produktu oraz pasożytnictwa na renomie.

jm_ikona

Własność przemysłowa

Doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych); wsparcie w procesach komercjalizacyjnych.