Hanna Groborz

Hanna Groborz
Associate

aplikantka radcowska

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowana przez nią praca magisterska, poświęcona problematyce kreowania nowych dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem wartości w postaci więzi rodzinnej, zdobyła pierwszą nagrodę w IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego. Aplikantka radcowska przy OIRP w Krakowie.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa ochrony konkurencji, a także przygotowywaniem umów w obrocie gospodarczym.

In