Jakub Kisiel

Jakub Kisiel
Junior Associate

Prawnik

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na kierunku Nauki prawne. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów inżynierskich (Automatyka i Robotyka) na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę magisterską poświęcił wybranym zagadnieniom związanym z oceną prawnej dopuszczalności wykorzystania algorytmicznego wymierzania sprawiedliwości, szczególnie w kontekście prawa karnego.

Wspiera bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych i bierze czynny udział w sprawach z zakresu prawa korporacyjnego. Na bieżąco angażuje się w działania kancelarii w zakresie prowadzonych postępowań sądowych.

In