Paulina Moskal

Paulina Moskal
Associate

radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów pełniła funkcję wiceprezesa Koła Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ. Obroniła pracę magisterską poświęconą problematyce nazw handlowych w prawie polskim. Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie.

Zajmuje się prawem cywilnym, prawem własności intelektualnej oraz ochroną danych
osobowych. Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów z branży kreatywnej, a także w
projektach wdrożeniowych RODO.

In