Paweł Markiewicz

Paweł Markiewicz
Managing Partner

radca prawny

Specjalista w zakresie prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji oraz danych osobowych.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora IT, obejmujące w szczególności negocjowanie umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów serwisowych, utrzymaniowych, outsourcingowych oraz umów dotyczących usług chmurowych.

Doradza firmom technologicznym, w tym startupom w obszarze zarządzania własnością intelektualną oraz przy doborze modeli biznesowych świadczonych usług. Pełni rolę mentora w program akceleracyjnych oraz inkubatorach innowacji.

Uczestniczył w szeregu projektów, których przedmiotem było nabywanie praw własności intelektualnej odpowiadając za bezpieczeństwo prawne transakcji oraz audyt objętych nimi praw. Przeprowadza audyty legalności przetwarzania danych osobowych oraz świadczy wsparcie doradcze przy wdrażaniu rozwiązań w tym zakresie.

Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej oraz sporach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prelegent na seminariach, konferencjach oraz szkoleniach. Regularnie publikuje specjalistyczne komentarze w prasie.

In Kontakt