Sebastian Matuła

Sebastian Matuła
Associate

radca prawny

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską poświęcił piractwu internetowemu ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych.
Wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów z branży kreatywnej oraz w konstruowaniu
umów dotyczących praw własności intelektualnej. Wspiera praktykę kancelarii w
projektach wdrożeniowych RODO, a także w zakresie postępowań sądowych oraz
postępowań dotyczących rejestracji znaków towarowych.

In