Krzysztof Janowski

Krzysztof Janowski
Managing Partner

radca prawny

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie nieruchomości. Doradza klientom w zakresie bieżącego funkcjonowania oraz podejmowania strategicznych decyzji prawnych związanych z realizowanymi transakcjami.

W swojej działalności angażuje się w procesy inwestycyjne związane ze startupami reprezentując zarówno inwestorów jak i założycieli. Tworzy ramy prawne dla ich funkcjonowania oraz doradza w rozwoju.

Aktywnie wspiera podmioty działające na rynku nieruchomości. Doradza w procesie inwestycyjnym na wszystkich etapach, poczynając od audytu prawnego nieruchomości (due dilligence) aż po jej komercjalizację. Wspiera inwestorów, wykonawców oraz nabywców w transakcjach dotyczących nieruchomości.

Posiada doświadczenie w zakresie negocjowania umów z obszaru nieruchomości, w szczególności dotyczących realizacji prac budowlanych, umów deweloperskich, umów sprzedaży oraz najmu. Prowadzi postępowania w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Publikuje artykuły oraz komentarze prawne w prasie branżowej.
Certyfikowany negocjator i mediator specjalizujący się w mediacjach gospodarczych.

In Kontakt